Koelkids XL fotoKoelkids XL is een nieuwe groep binnen het Jeugdtheater voor kinderen vanaf 12/13 jaar t/m 16 jaar (voortgezet onderwijs). De vraag naar een vervolggroep na deelname aan Koelkids (vanaf 9 jaar tot einde basisschool) is afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, zodat het bestuur van het Jeugdtheater besloten heeft een pilot op te starten. Tijdens de pilot wordt geëxperimenteerd met allerlei vormen van toneel, waaronder improvisatie toneel. De artistieke leiding is in handen van Aletta Hofman en Annemieke de Hoogd. Beide dames hebben ervaring met toneel, regisseren en het werken met jongeren. Met het opstarten van Koelkids XL (11 deelnemers) wordt de leemte opgevuld tussen kindertoneel en volwassenentoneel in Borger.

Eerste voorstelling

Op vrijdag 28 juni jl. heeft Jeugdtheater Koelkids XL haar eerste voorstelling gegeven in het Openluchttheater de Speulkoel in Borger. In mei is deze nieuwe groep binnen het Jeugdtheater de Koelkids van start gegaan met een pilot voor kinderen van 12 tot 16 jaar. In tegenstelling tot de Koelkidsgroep (9 t/m 11/12 jaar) studeren de deelnemers van de XL-groep geen musical in maar staat het toneelspel in het teken van improvisatie. Daarin speelt interactie met het publiek ook een rol. Bezoekers werden dan ook verrast door de toneelspelers die spontaan iemand uit het publiek uitnodigden om aan een sketch mee te doen. Hieronder staan de foto's

En hier vind je nog meer foto's.